Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Vi lyser ut inntil 7 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er mandag 4. januar 2021 klokken 15.00.

Bilde av sykepleiere

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at praksisstudenter i helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens- og fremtidens behov i helsetjenesten.

Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2021.

Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge, universitet og høgskoler.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder:

  1. Utprøving av digitale løsninger for praksisnær veilederutdanning og/eller elektronisk studentvurdering
  2. Fra nye nasjonale forskrifter til nye lokale studieprogram – RETHOS 

               - Samarbeidsprosjekter som sikrer sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter i nye studieprogram

Følgende kan søke:

  • Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge.
  • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen.

Les utlysningsbrevet i sin helhet her