Utgir bok om brukermedvirkning i helsetjenesten

Nytt bokprosjekt samler kunnskap og erfaringer knyttet til brukermedvirkning. Målet er at boka skal gi pasienter og pårørende økt medvirkning i helsetjenesten.

Fotomontasje som viser Stig Slørdahl og Snorre Ness

Leder for Regionalt brukerutvalg Snorre Ness (t.v.) og administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl er blant bidragsyterne til boka. Foto: Helse Midt-Norge RHF

«Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?» er tittelen på boka som utgis fredag i forbindelse med Forskningsdagene 2020.

- Målet med denne boken er å styrke pasienter og pårørendes medvirkning i egen behandling, både på individ- og systemnivå, sier Bodil Landstad, forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag og professor ved Mittuniversitetet, til Helse Nord-Trøndelag.

Landstad har ledet arbeidet med boka sammen med Marit Kvangarsnes, professor ved NTNU og forskningsrådgiver i Helse Møre og Romsdal. I redaktørgruppen har de også hatt med seg fagdirektør i Helse Møre og Romsdal og pd.d. ved NTNU, Torstein Hole, og fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo, Magne Nylenna.

- Både realitet og retorikk

Boka samler kunnskap fra internasjonal forskning rundt brukermedvirkning, og tanker om temaet fra brukerutvalg, klinikere og helseledere. Bidragsyterne kommer fra alle deler av Helse Midt-Norge (HMN), men også fra blant andre Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, NTNU og Universitetet i Oslo.

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, bidrar med en kronikk med tittelen «Medvirkning på systemnivå», mens leder for Regionalt brukerutvalg i HMN Snorre Ness har levert kronikken «Erfaringer fra et brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten».

Les Slørdahls kronikk «Medvirkning på systemnivå» her

Les Ness' kronikk «Erfaringer fra et brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten» her

Hovedproblemstillingen i boka er hvorvidt brukermedvirkning er en realitet, eller om det i hovedsak er et fint ord som brukes på systemnivå. Kvangarsnes tror svaret er begge deler.

- Et interessant funn i arbeidet er behovet for å styrke pårørendes involvering i beslutninger, spesielt når det gjelder lindrende omsorg. Det forventes at pårørende tar et stort ansvar i denne typen behandling, men de har ikke nødvendigvis kunnskapen eller kompetansen til å gjøre dette, , sier Kvangarsnes.

- Betinger åpne diskusjoner

Mange klinikere jobber i dag i komplekse praksisfelter, og håpet er at boka kan tilby teorier og empirisk kunnskap som klinikerne kan dra nytte av i praksis, spesielt innen sykepleier- og medisinutdanningen, tror forfatterne.

I boka kommer det frem at styrket pasientmedvirkning betinger åpne diskusjoner om begrensninger og muligheter, og at pasienter bør få medansvar for både utforming og prioritering av helsetjenester.
 
- God brukermedvirkning kan gi mange positive effekter, som fornøyde pasienter, bedre samhandling mellom helsepersonell og pasienter, styrket mestring av sykdom, økt trygghet blant pasientene og mindre klager på helsetjenesten, sier Landstad.

Boka er støttet av det regionale samarbeidsorganet og presenteres under en digital boklansering under Forskningsdagene fredag 18. september der åtte forskningsrelaterte bidrag presenteres i en video som kan lastes ned fra denne siden.

Boka kan leses gratis på nettsidene til Det Norske Medcinske Selskab