Tildelinger til to nye Clinical Academic Groups

Myelomatose og Alzheimers blir tema for to nye Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge, annonserte Clinical Academic Groups (CAG) for første gang i 2019. I år ble det utlyst ytterligere to CAG med oppstart i 2021.

Ved søknadsfristen 3. september hadde det kommet inn ni søknader. Årets tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganets møte den 5. november og gikk til følgende to søknader:

  • Multiple Myeloma in Central Norway, med Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital, som leder og Therese Standal, NTNU, som nestleder.

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl. Foto: Privat

  • The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease, med Axel Sandvig, NTNU, som leder og Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital, som nestleder.

 

Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig

Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig. Foto: Privat

I evalueringen pekes det på at begge disse søknadene er vitenskapelig svært sterke, godt organiserte og forankret ved de samarbeidende institusjonene. Begge har potensial for stor klinisk effekt og implementering i hele regionen. I tillegg foreligger det gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

To ph.d.-stipend og basisfinansiering

Hver CAG mottar to ph.d.-stipend pluss årlig basisfinansiering på 1 million. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. De involverte partnerinstitusjonene og Samarbeidsorganet har dessuten forpliktet seg til støtte CAG-ene både organisatorisk, teknisk og administrativt slik at de får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Det innebærer også aktiv oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig, påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson.

Foto av Bjöorn Gustafsson

Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: NTNU

Gustafsson sier han er imponert over årets søknader og viser til leder av det internasjonale evalueringspanelet, professor Per E. Jørgensen. Jørgensen er godt kjent med CAG fra sin rolle som direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners, hvor det er etablert 16 CAG siden 2017. På vegne av panelet roser Jørgensen det høye nivået i Midt-Norge og sier at det kunne vært tildelt flere CAG dersom det hadde vært mulig.

- Svært kompetent panel

- Vi er heldige som har fått dette panelet til å vurdere søknadene våre, sier Gustafsson. Det er svært kompetente folk med bred erfaring og som er veldig engasjerte i arbeidet. De søknadene som ikke nådde helt opp i år, får dessuten en skriftlig tilbakemelding fra panelet. Det vil også være nyttig inn mot en eventuell ny søknad neste år.

CAG skal bidra til å styrke vitenskapelige samarbeid mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, med mål om høy kvalitet, kompetansebygging og effekt for helsetjenesten. I Samarbeidsorganets møte ble det uttrykt at CAG er et viktig virkemiddel for regionen og en satsning som også vil bli videreført neste år.

De to søknadene som fikk tildeling i år, omfatter følgende regionale samarbeidspartnere: NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, Molde sjukehus og Kristiansund sykehus. I tillegg vil CAG-ene samarbeide med en rekke andre nasjonale og internasjonale partnere.

Du kan lese mer om CAG og om årets vinnere på CAGs temaside

Her kan du lese om allerede etablerte CAG

Det planlegges en markering av årets CAG-tildeling før nyttår. På grunn av smittesituasjonen er det foreløpig ikke avklart tidspunkt og format på arrangementet. Nærmere informasjon om dette vil derfor komme senere.