Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021

Se oversikten over hvem som er blitt tildelt regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2021.

Bilde av reagensrør
Illustrasjonsfoto: Colourbox

5. november 2020 vedtok Samarbeidsorganet tildeling av søkbare forskningsmidler for 2021.

Se oversikt over hvem som har fått tilslag her

De som har fått tilslag på sin søknad vil fredag 6. november få tilsendt en lenke med spørsmål om de mottar tildelingen og blir samtidig bedt om å melde inn en del opplysninger som gjør det mulig for sekretariatet å gå videre i den administrative prosessen. Svarfrist på dette er fredag 13. november.

Samtlige søkere som har fått søknaden vurdert av vitenskapelig komite, vil i løpet av neste uke motta e-post med en kort, fagleg vurdering av denne. Den faglige vurderinga vil også bli sendt til de som har forankret søknaden.