Søknadsfristen til KLINBEFORSK er utsatt

På grunn av utbruddet av koronavirus er fristen for å søke midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utsatt.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Flere har allerede meldt fra om at de vil få problemer med å ferdigstille sine søknader til KLINBEFORSK på grunn av det pågående virusutbruddet, skriver ordningen på sine nettsider.

Det er det nå tatt hensyn til; den opprinnelige fristen 30. april 2020 er flyttet fram til 30. juni 2020 klokken 16.00.

De regionale helseforetakene lyser i 2020 ut cirka 140 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. Av disse forskningsmidlene, har KLINBEFORSKs programstyre besluttet å avsette inntil 50 mill. kroner til behovsidentifisert forskning for et studieprogram innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin på kreftområdet.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I 2019 ble ni prosjekter med forankring i alle helseregioner tildelt til sammen 159 millioner kroner frå programmet.

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.

Les mer om programmet og selve utlysningen her.