Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt som er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og/eller Felles Forskningsutvalg?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved helseforetak, universitet og høyskoler i regionen.

Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg har forståelse for at forskere og stipendiater kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. 

Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg støtter oppunder myndighetenes strategi for å holde samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Vi ønsker å vise fleksibilitet i denne situasjonen, samtidig som vi ønsker å bidra til økt forsknings- og innovasjonsinnsats. 

Endringer i prosjekter


Fremskynde aktivitet

Dersom det er mulig å øke innsatsen i prosjektet i inneværende år, oppfordrer vi dere til å fremskynde aktiviteter i prosjektet. Meld dette innsom en prosjektendring.

Forsinkelser

Prosjekter som på grunn av pandemien har forsinkelser vil kunne få innvilget utsettelse. Dersom dere ser at det vil bli forsinkelser i prosjektet, ber vi om at dere venter til mai/juni med å sende endringsmelding. På dette tidspunktet vil dere forhåpentligvis ha bedre oversikt over hvilke endringer som vil være nødvendige og hvordan en revidert prosjektplan kan settes opp.

Ikke gjennomførbart prosjekt

Dersom prosjektansvarlig ser at de ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt på grunn av konsekvenser av koronasituasjonen, gjelder klausul om force majeure. I en slik situasjon dekker Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg kun faktiske kostnader frem til 01.04.2020. Prosjektansvarlig må melde fra om dette til sekretariatet så fort de er klar over situasjonen.

Sette prosjekter på vent

Dersom prosjektansvarlig ønsker å sette prosjektet på vent, vil Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg godta dette både for løpende og nye prosjekter. Begrunnelsen for forsinkelsen må være relatert til koronasituasjonen. Prosjektoppstart må likevel skje senest 1. oktober 2020.

Endring av kostnader i prosjekter

Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen.

For spørsmål eller ytterligere informasjon, se Samarbeidsorganets nettsider eller ta kontakt på samarbeidsorganet@mh.ntnu.no