Skrev dagbok for å hjelpe pasientene med bearbeidingen under pandemien

Volda sjukehus har fått gode tilbakemeldinger etter at de innførte elektronisk pasientdagbok ved intensivavdelingen under korona-pandemien. Nå ønsker de å videreføre prosjektet.

Foto av Volda sjukehus
Volda sjukehus. Foto: Helse Møre og Romdal

Alle norske sykehus innførte adgangsbegrensning da korona-pandemien for alvor kom til Norge på senvinteren, også for pårørende. På intensivavdelingen ved Volda sjukehus opplevde de at det ble et problem at pårørende ikke var til stede i avdelingen.

- Ettersom de vanligvis er mye på besøk og følger utviklingen til pasienten tett, er pårørende en viktig ressurs i bearbeidingen etter et intensivopphold, sier Bodil Brænde Helle, intensivsykepleier ved sykehuset i Volda.

Hun forteller at det er vanlig at intensivavdelinger skriver dagbok til intensivpasienter, men i papirform. På grunn av smittevernhensyn under korona-situasjonen ble ikke dette lenger mulig

Lånte prosedyrer fra OUS

Flere av sykepleierne ved avdelingen hadde tidligere erfaring med pasientdagbok, så de begynte å undersøke muligheten for å etablere en elektronisk dagbok. Var det i det hele tatt lov juridisk?

På nettsidene til Oslo universitetssykehus (OUS) fant de en elektronisk håndbok om nettopp elektronisk dagbok. Den var veldig godt bearbeidet, evidensbasert, med mange gode lenker, forteller Brænde Helle.

- Det var et veldig godt og grundig dokument og nettopp det vi var på utkikk etter. Vi tok kontakt med OUS og fikk tillatelse til å bruke deres prosedyre såfremt vi opplyste om det. Parallelt undersøkte vi det juridiske rundt en slik elektronisk pasientdagbok og begynte forberedelsene med å få dette inn i vårt eget journalsystem, sier hun.

Inviteres til ettersamtale

Ganske snart var pasientdagboken oppe og gikk. Sykepleierne kunne skrive dagboken inne hos pasientene og det ble satt ned en liten ressursgruppe med særlig ansvar for å følge opp prosjektet. Ressurspersonene hadde et særlig ansvar for å følge opp språk og flyt i teksten, samt å luke bort unødvendige gjentakelser. Det bidro til å trygge de sykepleierne som ikke hadde erfaring med å føre dagbok.

Ettersom det er en intensivavdeling, og pasientene ofte ikke er helt friske når de skrives ut, er det mest hensiktsmessig at de kommer tilbake noen uker senere og får referert innholdet og sett bildene i dagboka i en ettersamtale, forteller Brænde Helle. Litt mer friske pasienter har fått med seg dagboka hjem etter endt behandling.

Ønsker elektronisk dagbok i Helseplattformen

Tilbakemeldingene så langt har vært utelukkende positive.

- For oss har dette hatt en verdi. Vi la ned en iherdig innsats, men det ble veldig bra. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra pasientene som har vært med på dette, sier Brænde Helle.

Forberedelsene for å få dagboka inn i det nåværende journalsystemet, er også gjort med tanke på Helseplattformen. Dagboka er integrert elektronisk i Doculive.

- Vi har spilt inn til Helseplattformen at dette er noe vi ønsker å ha med oss videre. Dette er framtida, sier

Håper det da. Det er mye som skal på plass på kort tid, men vi håper det. Det er et ønske om det. Dette er framtida, Bodil Brænde Helle.