Samarbeidsavtale for offentlig betalt transport

Trøndelag fylkeskommune, AtB og Helse Midt-Norge RHF har signert en avtale om innkjøp og utvikling av offentlig betalt transport i Trøndelag. 

Fv: Administrerende direktør i AtB Janne Sollie, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune Erlend Solem og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl.
- Dette er en milepæl. Det er veldig bra å få denne avtalen på plass slik at vi kan utvikle pasienttransporten i regionen, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Hensikten for samarbeidet er blant annet at offentlig betalt transport skal anskaffes, utvikles og forberedes i samarbeid mellom partene der det er hensiktsmessig. Samarbeidet skal bidra til økt effektivitet og kvalitet på offentlig betalt transport av denne typen og legge til rette for økonomisk bærekraft gjennom å utnytte ledig kapasitet i offentlig betalt transport.

Avtalen er løpende og kan endres og utvikles etter partenes ønske.

Helse Midt-Norge RHF kjøper transporttjenester til pasienttransport i regionen. Trøndelag fylkeskommune og AtB kjøper, leverer og forvalter kollektivtrafikktjenester til forskjellige formål i Midt-Norge.