Sakspapirer til styremøte 19. mai

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 19. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjon av nedlasting

Møtet avvikles på Skype tirsdag 19. mai kl. 1600.

Det vil bli mulighet for å lytte til møtet. Oppkobling vil skje via telefonmøte og informasjon er publisert i innkallingen. 

Sakspapirer og innkalling finner du her