Sakspapirer til styremøte 18. juni

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 18. juni er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjon av nedlasting

Møtet avvikles på Skype og starter torsdag 18. juni kl. 1000.

Det vil bli mulighet for å lytte til møtet. Oppkobling vil skje via telefonmøte og informasjon er publisert i innkallingen.

Vi rydder i styreadministrasjonsløsningen vår, og foreløpig er det bare samlehefter med sakspapirene som er tilgjengelige. Dette er relativt store filer, så en må regne med noe nedlastingstid.

Sakspapirer og innkalling finner du her