Sakspapirer til styremøte 1. september

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 1. september er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjon av nedlasting

Møtet avvikles på Skype tirsdag 1. september kl. 1400.

Det vil bli mulighet for å lytte til møtet. 

Saksframlegget for Helseplattformen er unntatt off.het jfr off.lova § 23, 1 

Sakspapirer og innkalling finner du her