Regional brukerkonferanse 2020 er avlyst

På grunn av gjeldende smittevernregler er vi dessverre nødt til å avlyse Regional brukerkonferanse 2020.

Bilde av koronaviruset

Regional brukerkonferanse 2020 skulle opprinnelig arrangeres 3. og 4. november på Scandic Hell Hotel Værnes.

På grunn av innstrammingen av smittevernreglene mandag denne uka er vi nødt til å avlyse arrangementet.

Om konferansen skal gjennomføres i justert form i 2021 er noe Regional brukerutvalg vil ta stilling til i løpet av november 2020.

Avstandsoppfølging/avstandsbehandling og brukermedvirkning i helseforskning var to av hovedtemaene i årets konferanse.