Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høring

Helse Midt-Norge RHF ber om innspill til prosjektmandatet til utredningen om hvorvidt to helseforetak skal bli til ett i Trøndelag. - Viktig at vi får en åpen og god prosess, sier Stig Slørdahl. Frist for tilbakemeldinger er 25. februar

Kart over Trøndelag med logoene til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital

19. desember 2019 vedtok Styret i Helse Midt-Norge RHF å starte en utredning for å se på fordeler og ulemper ved å slå sammen helseforetakene i Trøndelag. Helseforetaket legger nå ut mandatet for utredningsprosjektet på offentlig høring.

- En eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital vil ha store ringvirkninger for hele regionen, sier administrerende direktør Stig Slørdahl. - Det er veldig viktig at vi får belyst alle sidene ved denne saken, og da må vi åpne for at alle skal kunne bidra, sier han.

I første omgang er det mandatet for prosjektet som legges ut.
- Vi ønsker innspill på om at vi rigger et prosjekt som faktisk kan samle inn all den informasjonen vi trenger, sier Slørdahl.

Du kan lese prosjektmandatet og gi dine innspill via denne lenken

Frist for innspill er 25. februar

Alle innspillene blir lagt ut på denne siden etter hvert som de kommer inn