Prognoseverktøy for koronapandemien

Fagmiljøer i Helse Midt-Norge har samarbeidet om å utvikle et digitalt verktøy for å simulere utviklingen av koronasmitte i Norge. Verktøyet gjøres nå tilgjengelig på web.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er stor usikkerhet om tallene når det bygges modeller for å simulere utviklingen av koronasmitte, men det er samtidig av stor verdi å lage scenarioer for hva sykehus og kommuner kan stå overfor.

Verktøyet som er utviklet henter data fra Folkehelseinstituttet og kombinerer disse med folketall, kommunegrenser og opptaksområder for lokalsykehusene i Norge.

- Lovende verktøy

- Selv om det er vanskelig å forutsi utviklingen presist, er dette et lovende verktøy som vil bli videreutviklet og oppdatert med nye data etter hvert som disse foreligger. De faktiske dataene som ligger inne oppdateres hver dag kl. 1300, sier Henrik A. Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Fordi modellen har stor usikkerhet er det angitt et 95% konfidensintervall (feilmargin).

Oppdatert versjon av verktøyet er tilgjengelig her.