Anskaffelse

Produksjon av åndedrettsvern

Sykehusinnkjøp skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern. Nå inviteres industrien til å delta. 

Eksempel på åndedrettsvern

Sykehusinnkjøp HF jobber med anskaffelser for å dekke behovet helsevesenet har for smittevernutstyr i forbindelse med covid-19-pandemien. Fremover vil det være et spesielt behov for å bedre leveransene av åndedrettsvern. Norske produsenter bidrar allerede med produksjon av visir, smittevernfrakker og desinfiseringsvæske. Nå håper vi også på bistand fra det norske markedet for å få i gang produksjon av åndedrettsvern.


Et fåtall aktører har kontaktet Sykehusinnkjøp om produksjon av åndedrettsvern gjennom allerede etablerte kanaler, i forbindelse med covid-19. Disse blir særlig invitert til å delta i denne prosessen.