Oversikt over covid-19-studier er publisert

Den nasjonale oversikten over covid-19-studier er nå publisert på NorCRINs nettsider.

Skjermdump fra NorCRINs nettsider

Den 19. mars 2020 besluttet Helse- og Omsorgsdepartementet at kliniske studier på covid-19-pasienter skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge fikk i oppdrag å samordne de kliniske studiene nasjonalt.

Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiene, og mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, og også fra mindre foretak når det er aktuelt. Som ledd i dette har helseforetak/sykehus lagt inn informasjon om alle planlagte og pågående kliniske studier på covid-19-pasienter, i et felles register.

Fredag 3. april ble nasjonale oversikten publisert på NorCRINs nettsider. Se oversikten her.

Basert på innsamlede opplysninger fra helseregionene og deres underliggende miljøer, vil det kontinuerlig oppdateres en nasjonal oversikt over covid-19-studier.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

NorCRIN skriver selv følgende på sine nettsider:

«Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at kliniske studier på covid-19-pasienter skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene. Det er derfor gledelig at Helse Midt-Norge i tett samarbeid med NorCRIN-sekretariatet og Oslo universitetssykehus på rekordtid har skaffet til veie en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19-pasienter.

I enhver krise er behovet for kommunikasjon og samordning av avgjørende betydning. Nasjonale og regionale beredskapsplaner for pandemisk influensa påpeker viktigheten av fortløpende kunnskapsbasert og samordnet informasjon for å redusere de negative helse- og samfunnsmessige konsekvensene av en pandemi.

Når det gjelder studier som foregår i Norge er det et behov for å samordne forskning på tvers av helseforetakene. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene. Dette vil gi mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, og også fra mindre foretak når det er aktuelt. Følg lenken for fullstendig oversikt over covid-19-studier. Forskere som ser at samarbeid med prosjekter på den publiserte listen kan gi merverdi, bes ta kontakt direkte med prosjektleder».

Les hele teksten på NorCRINs nettside

Kontaktperson for prosjektet hos Helse Midt-Norge er assisterende fagdirektør Siv Mørkved.