Nytt regionalt styre

Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Tina Steinsvik Sund som styreleder og Liv Stette som nestleder fram til januar 2022. Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde er nytt styremedlem.


Styreleder Tina Steinsvik Sund og nytt styremedlem Steinar Kristoffersen

Styreleder Tina Steinsvik Sund og nytt styremedlem Steinar Kristoffersen

Styret består dermed av:
Tina Steinsvik Sund
Liv Stette
Björn Gustafsson
Kristian Dahlberg Hauge
Beate Skillingstad
Steinar Kristoffersen (ny)
Linda Jarosch von Schweder
Anita Solberg
Tore Brudeseth


Foreløpig protokoll fra Foretaksmøtet

Les om styret og styrearbeidet