Nye styrer i helseforetakene

Bare mindre fornyelser da foretaksmøtene utnevnte styrer som skal sitte i perioden 2020 til 2022

Styrelederne i helseforetakene i Midt-Norge
Styrelederne i helseforetakene i Midt-Norge for perioden 2020-2022. Fra venstre: Anne Breiby, Roar Lervik, Tina Steinsvik Sund og Ingve Theodorsen. Ingrid Finboe Svendsen var ikke tilstede da bildet ble tatt

Styrene i helseforetakene i Midt-Norge avholdt sine årlige foretaksmøter i dag, og en av postene på agendaen var utnevnelse av styrer for de neste to årene. Valgkomiteene balanserte kontinuitet og behovet for fornyelse slik at det bare ble mindre utskiftinger denne gangen.

Styrene for perioden 2020 - 2022 ser slik ut:

St. Olavs hospital HF
​Navn
​Rolle
Anne BreibyStyreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2012)
Arne Flaat
Nestleder (ny, styremedlem siden 2018)
Marit BjartveitStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2016)
Daniel HagaStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Anne BorgStyremedlem (ny)
​Sigmund Eidem
​Styremedlem valgt av ansatte
Vivi Bakkeheim
​Styremedlem valgt av ansatte
Kennet Sandmo Grip
​Styremedlem valgt av ansatte

Endringer i styret:

Arne Flaat er utnevnt som nestleder i styret, fra tidligere verv som styremedlem. Han har lang erfaring som toppleder fra privat næringsliv og fra Helse Nord-Trøndelag HF. Valgkomiteen vurderer at han som nestleder i styret kan benytte sin kapasitet og ytterligere styrke det regionale perspektivet og bidra med erfaring fra sykehusdrift.

Anne Borg er nytt styremedlem. Hun er rektor ved NTNU, og har lang erfaring som forsker og leder i utdanningssektoren. Valgkomiteen vurderer at hun vil bidra med kompetanse på forskning og utdanning, og styrke samarbeidet mellom helseforetaket, NTNU og utdanningssektoren for øvrig.

Helse Nord-Trøndelag HF
​Navn​Funksjon
Ingrid Finboe SvendsenStyreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Hilde GrimstadNestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2016)
Nils Kvernmo
Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Gunnar LienStyremedlem (ny)
Gerd Janne KristoffersenStyremedlem (ny)
​Annbjørg Irene Støa
​Styremedlem valgt av ansatte
​Hege Trana
​Styremedlem valgt av ansatte
Bernt Melby
​Styremedlem valgt av ansatte

Nye styremedlemmer:

Gerd Janne Kristoffersen kommer fra, og bor i Verdal på Innherred. Hun er utdannet sykepleier, med bakgrunn fra ledelse i sykehus i HNT, har vært ordfører i Verdal, stortingsrepresentant i to perioder og assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag. Etter valgkomiteens vurdering vil hun tilføre styret kompetanse på samfunnsliv, forvaltning, politiske rammebetingelser, kommuner og erfaring med sykehusdrift.

Gunnar Lien kommer fra, og bor i Namsos i Namdalen. Han er direktør i Statskog SF, har vært rådmann i Namsos kommune i tillegg til å ha ledererfaring fra privat næringsliv. Etter valgkomiteens vurdering vil han tilføre styret kompetanse på samfunnsliv, kommunale tjenester, næringsliv og toppledererfaring fra offentlig sektor

Helse Møre og Romsdal HF
​Navn
​Funksjon
Ingve TheodorsenStyreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Lodve SolholmNestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2019)
Toril ForbordStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Bjarne StorsetStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Gerd Marit LangøyStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2019)
​Anette Lekve
​Styremedlem valgt av ansatte>
​Sigurd Torvik Heian
​Styremedlem valgt av ansatte
​Hilde Furunes Johansen
​Styremedlem valgt av ansatte

Det er ingen endringer i styret for Helse Møre og Romsdal HF


Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
​Navn​Funksjon
Roar LervikStyreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2014)
Monica RolfsenNestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Per Jarle IngstadStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Åge AustheimStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2018)
Gunn FredriksenStyremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2016)
​Kristin Eide
​Styremedlem valgt av ansatte
​Hilde Severinsen
​Styremedlem valgt av ansatte
​Sigrid Westly
​Styremedlem valgt av ansatte

Det er ingen endringer i styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Hvordan styrene er sammensatt

Kravene til helseforetaksstyrene er at de som et kollegium må ha kompetanse på disse områdene:

  • Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
  • Strategi- og målstyring
  • Organisasjon og ledelse
  • Tilsyn/kontroll/økonomisk styring
  • Akademia
  • Teknologi

Hvert styre skal ha en lik fordeling av kvinner og menn, representantene skal ha en rimelig geografisk og etnisk spredning, og styrene skal også ha brukerkompetanse. Styremedlemmene må ha en helhetlig tilnærming til vervet, både for det helseforetaket de representerer, men også for hele regionen.