Ni nye søknader til CAG i Midt-Norge

Til søknadsfristen 3. september kom det i år ni søknader til Samarbeidsorganets utlysning av Clinical Academic Groups – CAG. 

Portrettbilde av CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson
- Det er god tematisk spredning i søknadene, sterke fagmiljøer og god regional forankring, sier CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: Geir Mogen/NTNU

- Ved første gjennomsyn ser det ut som vi har fått ni søknader fra godt kvalifiserte grupper, sier CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson.

- Det er god tematisk spredning i søknadene, sterke fagmiljøer og god regional forankring, sier han.

CAG er ment å skulle stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom sektorene for å styrke kunnskapsutvikling i helsetjenesten i regionen. Jeg synes vi har lykkes i å formidle at denne utlysningen er en noe annerledes tilnærming enn ordinære prosjektutlysninger.

- Nå gjenstår det å se hva evalueringspanelet synes om kvaliteten på søknadene. I fjor var de imponert over nivået og den faglige bredden i søknadene. Jeg er trygg på at vi også i år vil ende opp med gode vinnere, sier Gustafsson.

Maks to CAG med oppstart i 2021

Etter gjennomgang av de formelle kravene er søknadene nå oversendt det internasjonal evalueringspanel for vurdering. Panelet ledes også i år av administrerende direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners, professor Per E. Jørgensen. Jørgensen kjenner virkemiddelet godt etter at Københavnsregionen har hatt tilsvarende utlysninger de siste fire årene.

Evalueringspanelet skal velge ut inntil fem søkere som inviteres til intervju i midten av oktober. Etter dette ferdigstiller panelet sin vurdering av søkerne, før Samarbeidsorganet får saken til endelig vedtak i møte 5. november. Tildeling annonseres dagen etter. Maksimalt vil det tildeles to nye CAG med oppstart i 2021.

- Treffer et behov

- Utlysning i fjor var vår første i Midt-Norge. Selv om det er tidlig å vurdere effekten så mener jeg at vi har truffet et behov med dette virkemiddelet. Det handler både om å styrke samarbeidet mellom sektorene og om å bygge kompetanse i hele regionen, sier Gustafsson.

- Her finansierer vi ikke ett forskningsprosjekt, men et sett med ulike aktiviteter innen forskning, innovasjon og opplæring for å svare ut behov i helsetjenesten regionalt. Det har jeg tro på, avslutter Gustafsson.

Årets søkere er:

  • ProstateCAG - Leder/co-leder: Helena Bertilsson (StO) og Tone Frost Bathen (NTNU) - StO / NTNU / Levanger / Ålesund
  • The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer’s Disease - Leder/co-leder: Axel Sandvig (NTNU) og Ingvild Saltvedt (StO) - NTNU / StO / Levanger / Ålesund / UiO
  • Colorectal Cancer Research Center - Leder/co-leder: Arne Wibe (NTNU) og Eva Hofsli (StO) - NTNU / StO / Levanger / Ålesund
  • Personalized lung cancer therapy - Leder/co-leder: Bjørn H. Grønberg (NTNU) og Tarje Halvorsen (StO) - NTNU / StO / Ålesund / Levanger
  • Digital solutions for improved sleep in mental health care and substance use clinics - Leder/co-leder: Håvard Kallestad (StO) og Gunnar Morken (NTNU) - StO / NTNU  / Namsos / Molde / FHI
  • Clinical Academic Group for Traumatic Brain Injury – CAG TBI - Leder/co-leder: Toril Skandsen (StO) og Alexander Olsen (NTNU) - StO / NTNU / Levanger / Ålesund
  • AI HEAD - Leder/co-leder: Erling Tronvik (StO) og Lars Jacob Stovner (NTNU) - NTNU / StO / Namsos / Molde
  • Multiple Myeloma in Central Norway - Leder/co-leder: Tobias S. Slørdahl (StO) og Therese Standal (NTNU) - StO / NTNU / Levanger / Ålesund / Molde / Kristiansund
  • CAG Chronic pain of unknown cause – CAG ChroPain - Leder/co-leder: Petter Borchgrevink (StO) og Astrid Woodhouse (NTNU) - StO / NTNU / Levanger / Ålesund / UiO / NAV / FHI / Indre Fosen kommune