Mulig pandemitopp til høsten

Midt-Norge kan få en pandemitopp i oktober eller november hvis vi lykkes med tiltakene for å begrense smitte av koronavirus.

​Adm.dir. Stig Slørdahl orienterte onsdag styret for Helse Midt-Norge RHF om usikkerhet ved scenarioer og hva som kan være arbeidshypotese for helseforetakene i regionen framover. Planene som helseforetakene har betyr at det skal gjøres bestillinger av utstyr, bygningsmessige tilpasninger og nødvendige opplæringstiltak over tid for å møte et scenario med høyere smittegrad i befolkningen enn det vi nå har. Planene har et smittetall (R) på 1,3 som forutsetning.

- Norge har i dag et smittetall på 0,7 og Folkehelseinstituttet tror at det vil holde seg på et slik nivå de neste dagene. Vi vet ikke hva konsekvensen av en gradvis åpning av samfunnet vil bety for smittesituasjonen, men sykehusene har nå planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Hvis vi legger til grunn et smittetall på 1,13 kan vi ha en smittetopp i Midt-Norge i oktober/november i år. På det meste vil behovet da være plasser til 55 koronasmittede fordelt på våre sykehus, sier Slørdahl.

Hypotesen om en pandemitopp til høsten vil være håndterbar, men krevende for våre sykehus. Planene som helseforetakene har forutsetter at vi får på plass utstyr, forsyninger av forbruksmateriell, flere respiratorer og at vi lykkes med å kvalifisere nok helsepersonell for å bemanne intensivplassene, i følge Slørdahl.

Folkehelseinstituttet arbeider nå med regionaliserte scenarioer. Erfaringen så langt har vist at utbredelsen av koronasmitte har utviklet seg ulikt i de ulike delene av Norge. Det betyr at en framskriving av pandemitopp og belastning på helsetjenesten kan komme på forskjellig tidspunkt rundt omkring. Det kan åpne for samarbeid mellom regioner.

Helse Midt-Norge har valgt å nedjustere beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Men situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å unngå smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus og helseforetakene øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling.

Fant du det du lette etter?