Metodevurdering legges ut til høring

Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.

Illustrasjonsbilde av et hjerter

​Totalt ble ni metoder besluttet i dette møtet.

Du kan lese hele saken på nettsiden til Nye metoder.