Mange kan bidra med smittevernsutstyr

Helse Midt-Norge RHF har i løpet av helga fått om lag 40 henvendelser fra bedrifter i regionen som kan bidra med smittevernsutstyr. – Vi er svært takknemlige for denne viljen til dugnad, sier Tor Harald Haukås som er kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Illustrasjonsbilde av koronavirus
Illustrasjonsbilde av koronavirus

Sist fredag ba Helse Midt-Norge RHF næringslivet i regionen om hjelp til å bidra med smittevernsutstyr. Henvendelsene kommer fra bedrifter som selger smittevernsutstyr eller som selv bruker smittevernsutstyr som de kan avse.

- Vi loser i hovedsak de som selger smittevernsutstyr videre til Sykehusinnkjøp, mens vi har egne folk i Helse Midt-Norge RHF som nå tar kontakt med de som selv bruker smittevernsutstyr som de kan avse, fortsetter Haukås.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker. 

Selger du utstyr kan du sende din henvendelse til suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

Har du smittevernsutstyr du kan avse kan du sende din henvendelse til postmottak@helse-midt.no

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Les nyhetssakene: