Må ta forbehold om saksbehandlingstid

Helsetjenesten har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltningen, å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i.

​Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Midt-Norge RHF beklager dette, men håper på forståelse.
Helse Midt-Norge RHF vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for vårt arbeid både nå og fremover i tid.

Fant du det du lette etter?