Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2021

Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. juni.

Foto: Colourbox

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak. 

På grunn av koronapandemien er søknadsfristen utsatt fra 1. til 15. juni 2020. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november.

Ulike søknadskategorier

Det lyses ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

Stillinger

  • Doktorgradsstipend (ph.d.) med kjent kandidat (inntil 3 år)
  • Doktorgradsstipend (ph.d.) med ukjent kandidat (inntil 3 år)
  • Postdoktorstipend (inntil 3 år
  • Forskerstipend (inntil 3 år)
  • Stillinger rettet mot innovasjon (ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipend, inntil 3 år) 

- Prosjektmidler (fra kr 500 000 til 1 mill. årlig i 1 - 3 år)

- Utenlandsopphold (varighet 3 -12 mnd.)

Det er i tillegg mulig å søke om ekstra driftsmidler tilknyttet stillingssøknad, inntil kr 200 000,- per år i 3 år.

Ønsker Helseplattformen-prosjekt

I utlysningen oppfordres det særlig til å søke på forskningsprosjekter som benytter og/eller bygger på Helseplattformen innenfor de respektive satsingsområdene, eller prosjekter som evaluerer effekter og endringer i helsetjenesten ved å ta Helseplattformen i bruk i ulike sammenhenger.

Videre henvises det til Helse Midt-Norges forskningsstrategi 2016-2020 og innovasjonsstrategi for 2016-2020.

Det er et krav om at prosjektet skal ha aktivt samarbeid fra minst én ansatt i et helseforetak, og samarbeid og forankring i klinikken skal synliggjøres i søknaden.

Prosjektene som mottar tildeling i denne utlysningen kan tidligst ha oppstart 1. januar 2021, og må senest være igangsatt innen 1. august 2021.

Søknad med vedlegg leveres i søknadssystemet eSøknad

Mer informasjon

Les mer om utlysningen på vår nettside «For deg som skal søke midler». Hele utlysningsteksten og retningslinjer på norsk og engelsk finnes på Samarbeidsorganets nettsider.

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no