Lyser ut inntil to nye CAG i 2020

Kvaliteten på fjorårets ti CAG-søknader var gjennomgående høy, ifølge det internasjonale vurderingspanelet. Det betyr at det er potensial for flere CAG i Midt-Norge.

Administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdahl og dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Björn Gustafsson. NTNU/St. Olavs hospital

Derfor lyses det nå ut inntil to nye CAG i 2020, med tidligste oppstart 1. januar 2021.

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og universiteter og høyskoler i regionen, utlyste for første gang i fjor midler til å etablere såkalte Clinical Academic Groups (CAG) på tvers av sektorene. CAG er inspirert av lignende ordninger i utlandet og ligger spesielt tett opp til ordningen ved GCHSP i København.

Fjorårets utlysning ble svært godt mottatt. Det kom totalt inn ti søknader som alle traff godt på utlysningens intensjoner. Det internasjonale vurderingspanelet kommenterte at kvaliteten på søknadene var gjennomgående høy.

- Investering i fremtidens helsetjeneste

Koronasituasjonen vil medføre nedgang i den kliniske forskningsaktiviteten i regionen, som igjen vil være negativt for utviklingen av nye og bedre metoder, diagnostikk og behandling i framtiden.

- Derfor er det nå viktig for oss å lyse ut midler til å stimulere faglig aktivitet og samarbeidsprosjekter mellom helsesektoren og UH-sektoren. Det er investering i framtidens helsetjeneste, sier Stig Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt-Norge.

Ikke minst har situasjonen vist hvor viktig det er med tett samarbeid om forskning og utviklingsarbeid mellom helsetjenesten og universitet- og høyskolesektoren. Basalfagmiljøene ved NTNU utviklet i samarbeid med St. Olavs en ny testmetode som gjør at testkapasiteten for Covid-19 kan økes betydelig. Og det er flere eksempler på samarbeidsprosjekter i forbindelse med pandemien som bidrar til å ny kunnskap raskt kommer raskt ut i helsetjenesten.

- Dette understreker viktigheten av å legge til rette for kunnskapsutvikling på tvers av sektorer og fagområder. CAG er et virkemiddel nettopp for dette, sier Slørdahl.

Søknadsfrist 3. september

Årets CAG-utlysning ligner fjorårets, men det er gjort noen forenklinger både i informasjon og søknadsskjemaer. I tillegg er forventningen til aktivt partnerskap fra de samarbeidende institusjonene i regionen tydeliggjort. Etter tilbakemelding fra søkere og evalueringspanel er det også satt av vesentlig mer plass til beskrivelse av den faglige aktiviteten i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist i år er 3. september, men erfaringene fra i fjor tilsier at det er klokt å komme i gang tidlig med søknadsprosessen.

Les alt om CAG og søk på CAGs nettsider

Der finnes også en oversikt over allerede etablerte CAG i Midt-Norge

Her kan du se videoen med administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdahl og dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Björn Gustafsson i forkant av fjorårets utlysning.