Lærer å bli helseforskere på Protokollskolen

Som deltakere på Protokollskolen lærer helsepersonell hvordan en planlegger og gjennomfører et forskningsprosjekt. Det skal stake veien for nye doktorgrader, og publisering av vitenskapelige artikler.

Overlege Tor-Johannes Stray Slørdahl (Helse Møre og Romsdal), universitetslektor Nancy Walderhaug (NTNU) og overlege Odd Eirik Elden (Helse Nord-Trøndelag) var blant dem som deltok på Protokollskolen i 2019. Foto: Helse Møre og Romsdal

​Protokollskolen, offisielt kalt «Helseforskning – fra idé til prosjektprotokoll», er en satsing fra Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og NTNU, og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng på sistnevnte universitet.

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal og fagansvarlig for Protokollskolen, Torstein Hole, sier målet med videreutdanningskurset er å øke den generelle forskerkompetansen til deltakerne.

– Det gjør at flere skal kunne kvalifisere seg til opptak for forskerutdanning, og få doktorgradsstipend, sier Hole.

Søknadsfrist for å delta er 11. februar.

– En flott inngang til forskningsfeltet

I tillegg til å lære å skrive forskningsprotokoll og vitenskapelige artikler, får deltakerne opplæring i litteratursøk og planleggingen av et forskningsprosjekt.

Kurset har tidligere hatt opp mot 20 deltakere, og består av fire samlinger.

To samlinger avholdes med fysisk oppmøte i henholdsvis Ålesund og Stjørdal, og to blir avholdt via Skype.

Blant dem som deltok på Protokollskolen i 2019 var Klinikkoverlege ved Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag, Odd Eirik Elden.

Han karakteriserer kurset som en flott inngang til forskningsfeltet.

– Kurset løftet meg opp fra et lavt nivå til å kunne levere en ferdig forskningsprotokoll for en doktorgrad, sier han, og legger til at han for tiden også jobber med sin første artikkel.

Han benytter samtidig anledningen til å skryte av underviserne for kurset, og anbefaler Protokollskolen for søkere med både ulik bakgrunn og forskerkompetanse.

– Alle som er interessert, nysgjerrig eller allerede har planer om å starte med forskning anbefales å søke, sier han.


Samles fra mars til oktober

Kravet for å gå opp til eksamen er innlevering av hjemmeoppgave, som også skal presenteres i plenum.

Den første kurssamlingen skjer 11. – 12. mars, og den siste 22. oktober.

På denne måten skal kursdeltakerne være best mulig tilpasset søknadsfristene til Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, som er satt i mai.

Nancy Walderhaug, som er universitetslektor ved Institutt for helsevitenskap på NTNU i Ålesund, er en annen deltaker fra protokollskolen 2019.

Ved å følge progresjonen i kurset har hun gjennomført både intervju og analyse av datamaterialet, og innlevert en artikkel om temaet ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) på engelsk.

Artikkelen håper hun å få publisert i et internasjonalt tidsskrift.

– Jeg er veldig fornøyd kurset. Det kan kvalifisere til PhD, og har vært veldig nyttig for meg fordi jeg har gjennomført konkret forskning, sier Walderhaug.

– Det har vært godt tilrettelagt, fine samlinger og stor faglig tyngde i programmet.

Les mer om studiet eller søk om plass på NTNU sine nettsider