Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmede

Meråker Kurbad jobber med å utvikle et nytt døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.

Bilde av bassenget på Meråker Kurbad.

Meråker Kurbad lanserer flere nye temaopphold, deriblant kokkekurs, vintersportsuke og ballsportcamp. Bassenget på kurbadet inngår selvsagt i de fleste kurstilbudene.

Siden i fjor høst har Meråker Kurbad arbeidet med et prosjekt for å utvikle en rekke nye temaopphold for barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.

- Prosjektet skal utvikle og beskrive et differensiert gruppetilbud til målgruppa, med individuelle opphold og forløp som en del av dette. Ambulant oppfølging av enkeltpasienter og samarbeid med bostedskommunene blir viktige tiltak, sier Steinar Volden, daglig leder ved kurbadet.

En annen hovedaktivitet i prosjektet er å lage en kompetansehevingsplan for ansatte ved Meråker Kurbad, forteller Volden.

Sju ulike temaopphold

Prosjektgruppa er godt i gang med sitt arbeid, og det foreligger allerede et forslag til ulike gruppetilbud, differensiert med tanke på målgrupper og årstider.

Følgende temaopphold er planlagt:

  • Tredelt kokkekurs for lettere funksjonshemmede
  • Vintersportsuka – et vinteropphold med fokus på vinteraktiviteter, for lettere til moderat psykisk utviklingshemmede
  • Idrettsuka – et prøveprosjekt for å rekruttere flere funksjonshemmede inn i idretten. For unge 13-30 år
  • Ballsportscamp – med mål om mestring og videreutvikling av fysiske ferdigheter i gym- og ballaktiviteter. For lettere til moderat psykisk utviklingshemmede, 5-15 år
  • Aktiv med sykkel og hest, et opphold der fokuset er utprøving, trening og utvikling av sykkelferdigheter. Målgruppe 5-30 år
  • Turlivet-uka, for opplæring, opplevelser og mestring av friluftslivsaktiviteter, for unge 16-30 år
  • Aktiv sommercamp, for unge 16-30 år.
Les mer om de ulike tilbudene, innhold og målgrupper på hjemmesidene til Meråker Kurbad


Bredt tverrfaglig samarbeid

Prosjektleder Kine Beate Kveen er glad for at Meråker Kurbad får et bedre tilbud til funksjonshemmede.

- Tilbudene er utarbeidet i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF og tverrfaglig habiliteringsteam ved Meråker Kurbad. Vi samarbeider også med Meråker Videregående skole om deler av tilbudene, sier Kveen.

Det tverrfaglige habiliteringsteamet består av vernepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, legespesialist, psykiatrisk sykepleier, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier. I tillegg har Funksjonshemmede fellesorganisasjon utnevnt to brukerrepresentanter som er tilknyttet prosjektet.

For å henvise pasienter må fastleger sende henvisning til Regional vurderingsenhet ved Helse Midt-Norge RHF, via Norsk helsenett, på samme måte som når de oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket.

Prosjektet er fullfinansiert av Helse Midt-Norge RHF og skal gå fram til 1. juni 2020.

Meråker Kurbad A/S er organisert som et ideelt A/S som eies fullt og helt av Meråker Sanitetsforening. Selskapets formål er å yte tverrfaglig spesialiserte habilitering- og rehabiliteringstjenester for pasienter på oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF.

LES OGSÅ: André kjørte 70 mil for å få trent opp kneet

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her