Ja til legemiddel mot atopisk dermatitt

Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.

​Legemidler til plakkpsoriasis og MS til barn innføres ikke, i tillegg til regional varmebehandling til behandling av høy-risiko bløtvevssarkom (STS).

Du kan lese mer om beslutningene fra dagens møte på Nye metoder sine nettsider.