Inntektsfordeling styrebehandles i februar

Det kom inn 11 innspill på forslaget til ny finansieringsmodell for helseforetakene i Helse Midt-Norge innen fristens utløp. Innspillene legges fram for styret for Helse Midt-Norge RHF i desember og endelig forslag legges fram for behandling i februar 2021.

Innspillene vil bli vurdert når det regionale helseforetaket nå starter sin saksbehandling med tanke på å legge fram forslag til vedtak på styremøte 4. februar 2021.

Du finner høringssvarene på vår temaside