Innovasjonsmidler 2019 - forlenget frist

Innovasjonsprosjekter som har fått midler kan forskyve oppstartstidspunkt fram til 15. juni 2020. Dette skyldes koronaviruspandemien

Illustrasjonsbilde

​Alle prosjekter som fikk tildelt midler i 2019 kan fakturere fram til 1. juli 2021, det er ikke nødvendig å søke spesifikt for å få denne forlengelsen.

Ta kontakt med innovasjonsrådgiverne i helseforetakene om du har spørsmål om dette.