InnoMed med ny nettside og Facebook-side

Det nasjonale kompetansenettverket for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, InnoMed, har rustet opp sin virksomhet i digitale kanaler.

Illustrasjonsbilde av kvinnelige lege foran en PC
Flere helseforetak har virkelig lyktes med implementering av videokonsultasjon, mener sekretariatet i Innomed. Foto: Colourbox

Helt nylig har InnoMed lansert både ny nettside og ny Facebook-side.

På hjemmesiden finner man blant annet verktøy, rapporter, veiviser for videokonsultasjoner og innovasjonshistorier, mens man på Facebook-siden kan lese om løpende prosjekter som InnoMed er involvert i.

Helseforetak og kommuner med planer om prosjekter kan søke om kostnadsfri prosessveiledning i innovasjonsprosjekter fra InnoMed sine innovasjonsrådgivere, forteller Grete Kvernland-Berg, leder av InnoMed-sekretariatet og ansvarlig partner i PA Consulting som drifter InnoMeds sekretariat, prosessveiledning og nettverksaktiviteter.

Gir «kick-start»

- InnoMeds rolle er å bidra til at erfaringer spres, bistå med utvikling av praktiske verktøy og metoder for tjenesteinnovasjonsprosjekter i sektoren, samt hjelpe til med veiledning på prosjekter med behov for en liten «kick-start», sier Kvernland-Berg.

InnoMed eies av de fire regionale helseforetakene og KS, med Helse Midt-Norge som leder av InnoMeds styringsgruppe og ressursgruppe.

InnoMed er selvsagt involvert i arbeidet med Helseplattformen, men Kvernland-Berg mener Helse Midt-Norge også har mye annet spennende på gang.

Har lyktes med videokonsultasjon

- Kommunene i regionen har kommet langt på velferdsteknologi, og flere helseforetak har virkelig lyktes med implementering av videokonsultasjon. Fremover er det stort fokus på digital hjemmeoppfølging, hvor kommunene og helseforetakene samarbeider om tjenester i pasientens hjem, sier Kvernland-Berg.

- InnoMed håper å kunne være med på denne reisen med både kommuner og helseforetak i Helse Midt-Norge, sier hun.