Innfører en ny type protese

Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker.

Proteser er til stor hjelp for mange
Proteser er til stor hjelp for mange

Benforankret ekstremitetsprotese kan innføres til bruk når konvensjonell protese ikke fungerer. Bruken av benforankret ekstremitetsprotese må registreres i register.

Metoden fungerer ved at konvensjonelle proteser festes ved hjelp av en hylse som omslutter amputasjonsstumpen og tillater belastning. Hos mange pasienter fungerer dette tilfredsstillende. Enkelte har imidlertid problemer med slik protesebruk. Amputasjonsstumpen kan være for kort til å få tilstrekkelig feste for protesen. Gnag og plagsomme sårdannelser kan forårsakes av utilfredsstillende bløtdelsdekning eller andre forhold. Yngre og aktive pasienter kan være særlig utsatt for denne type problemer. Benforankrede ekstremitetsproteser er etablert som et godt alternativ for disse pasientene.