Ingen innlagte covid-19 pasienter i Helse Midt-Norge

Fredag 10. juli er det ingen pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 i Helse Midt-Norge. Dette skjer for første gang siden pandemien kom til Norge.

To stykker som er ute og sykler

​I løpet av våren har det på det meste vært 25 innlagte covid-19 pasienter i Helse Midt Norge. Antallet gikk ned i slutten av april for så å gå noe opp igjen i midten av mai. Etter den lille oppgangen i mai har det jevnlig blitt færre koronapasienter på midt-norske sykehus.

Du kan følge utviklingen på denne siden.