Ikke norske ambulanser på svensk side

Midtnorske ambulanser vil framover i svært begrenset grad kunne ta oppdrag inn i Sverige på grunn av restriksjoner og smittevernhensyn.

Foto: St. Olavs hospital

- Vi kommer ikke til å fortsette med etablert praksis for ambulansebiler og luftambulanseoppdrag inn i Sverige så lenge vi har utfordringene med koronasmitte. Dette gjelder også for nordmenn som måtte ha planer for påskeopphold i Åre og Jämtland for øvrig, opplyser adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Avtalen vi har med svenske myndigheter blir ikke sagt opp, men vi kommer til å prioritere egne prehospitale tjenester svært strengt framover, sier Slørdahl.

- Hvis det oppstår spesielle situasjoner som for eksempel en større trafikkulykke nær riksgrensen, kan det vurderes unntak, avslutter han.