Høring om ny modell for inntektsfordeling

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok 22. oktober å invitere til åpen høring om forslaget til justert modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i vår region.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok 22. oktober å invitere til åpen høring om forslaget til justert modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i vår region.

Det er etablert en egen temaside med informasjon om forslaget og her finner du også informasjon om hvordan du kan komme med dine innspill. Helseforetakene i regionen skal også behandle forslaget komme med sine innspill innen fristen som er satt til 30. november.

Mer informasjon på temaside om ny finansieringsmodell