Helseforetakene fikk justert kursen på grunn av korona

Med bakgrunn i korona-situasjonen har helseforetakene i regionen fått oppdaterte styringsdokumenter i foretaksmøter denne uka.

Foto av lege og pasient
Foto: Mostphotos

Tirsdag 23. juni ble det avholdt foretaksmøter for Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs hospital HF.

På grunn av utbruddet av covid-19 har helseforetakene vært nødt til å prioritere beredskap og håndtering av den aktuelle situasjonen. Flere av de styringskrav og rammer for 2020 som ble fastsatt i foretaksmøtet 14. februar 2020 vil derfor ikke være mulig å oppnå, heter det i foretaksmøteprotokollene.

I protokollen angis endringer i mål og frister for 2020, i tillegg til at det gis enkelte nye oppdrag.

Både endringene i eksisterende krav og oppdrag og de nye kravene knytter seg blant annet til kvalitet og pasientsikkerhet, å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse, samt økonomisk utvikling.

Foreløpige foretaksmøteprotokoller er publisert i styreadministrasjonen til Helse Midt-Norge:

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs hospital HF