Helse Midt-Norge er miljøsertifisert for tredje gang

Det ble ikke registrert noen avvik eller merknader da Helse Midt-Norge i forrige uke ble miljøsertifisert for tredje gang og for tre nye år.


Resertifiseringsrevisjonen foregikk forrige fredag, og det ble verken registrert avvik eller merknader i gjennomgangen. Den nye miljøsertifiseringen gjelder for tre nye år og betyr at vi har fått godkjent at vi følger en miljøledelsesstandard, ISO14001:2015.

I forkant av revisjonen sendte vi inn dokumentasjon på hvordan vi jobber, blant annet hvordan vi jobber med lederskap, håndtering av avfall og brannrutiner. I tillegg til å kontrollere systemet vårt og sjekke om alle prosedyrer er i henhold til standard, utførte revisjonsgruppa også en befaring og de snakket med administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl om hvordan vi utfører lederskapet vårt.

Gruppa var spesielt imponert over hvordan Helse Midt-Norge – som det første regionhelseforetaket i Norge – har løftet det med bærekraft og gjort det til noe grunnleggende, også utover i helseforetakene.

Forbedringsforslag

Selv om det verken ble registrert avvik eller merknader, fikk vi noen forbedringsforslag. Revisjonsgruppa ser gjerne at vi konkretiserer målene våre enda tydeligere og setter frister for når målene skal være oppnådd. Det ble også påpekt at RHF-ets internrevisor har litt for mange roller og at vi kanskje bør vurdere å finne en ny person i rollen. Begge tilbakemeldingene er noe vi kommer til å jobbe med over sommeren.

I samarbeid med de andre regionhelseforetakene har Helse Midt-Norge de to siste årene gitt ut «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Innholdet i rapporten omhandler nettopp klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon – hos alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene.

Her kan du lese rapporten for 2019 (PDF) og her ligger rapporten for 2018 (PDF).