Har inngått ny avtale om drift av nasjonalt innovasjonsnettverk

Helse Midt-Norge har inngått en avtale med PA Consulting med samarbeidspartnere om drift av InnoMeds sekretariat og innovasjonsrådgivere. 

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

De regionale helseforetakene samarbeider med KS om InnoMed som et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon innen helsesektoren.

Nylig vant PA Consulting kontrakten om drift av InnoMeds sekretariat, prosessveiledning og nettverksaktiviteter. Helse Midt-Norge leder InnoMed på vegne av de regionale helseforetakene og KS, dette er et oppdrag gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- InnoMed vil være et nyttig verktøy og en støtte for oss i innovasjonsarbeidet. Dette vil foregå på tvers av sykehus og kommuner i hele landet, sier Henrik A. Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Nettverket skal re-vitaliseres

Leder av InnoMed-sekretariatet og ansvarlig partner i PA Consulting, Grete Kvernland-Berg, sier helsesektoren står foran spennende teknologiske muligheter. Hun er stolt av at PA skal bidra i den prosessen.

- I arbeidet med innovasjonsprosjekter i InnoMed skal pasientens behov alltid være i sentrum. For å få til endring av tjenester, er det viktig at ledere og ansatte i helseforetak og kommuner tar eierskap til nye tjenester og løsninger. Vi skal jobbe tett med helsepersonell, og sikre et godt samarbeid med næringslivet slik at de kan bidra med innovative løsninger i InnoMed-prosjektene, sier Kvernland-Berg.

InnoMed går nå inn i en fase hvor nettverket skal re-vitaliseres. Sekretariatet og rådgiverne skal jobbe med prosessveiledning og kompetansenettverk som bidrar til implementering og spredning av innovasjonsprosjekter innenfor valgte satsingsområder på tvers av kommuner og helseforetak. Nye InnoMed skal jobbe tett sammen med kommuner og helseforetak med implementeringsprosjekter, og sikre at konkrete erfaringsgrunnlag spres og gjenbrukes av andre.

Innsatsområder under covid-19

På bakgrunn av en undersøkelse gjennomført blant alle landets kommuner og innspill fra RHFene, har InnoMeds ressursgruppe besluttet at spredning av kunnskap om videokommunikasjon prioriteres under situasjonen med covid-19.

Det utarbeides nå en såkalt kvikk-guide for videokommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som vil være klar i løpet av mai.

HF-ene og kommunene vil motta invitasjon til å delta på webinar om hvordan å etablere videokommunikasjon for samhandling, og motta tilbud om prosessveiledning

PA Consulting samarbeider med Bouvet Norge AS og tjenestedesignselskapet SIKT Oslo AS om oppdraget. Kontrakten løper maksimalt til utgangen av 2023, og PA vil bruke et tverrfaglig team i arbeidet med innovasjon ute i sektoren.

InnoMeds hjemmeside vil relanseres i løpet av våren 2020, frem til da anbefales det at man går inn på InnoMeds Facebook-side.