Fraråder deltakelse på større samlinger

Helse Midt-Norge fraråder inntil videre ansatte i foretaksgruppen  å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og ber våre underliggende foretak avstå fra å holde tilsvarende.
Dette gjør vi for å minimere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha.

Fant du det du lette etter?