Foretaksmøte og justert oppdrag

Onsdag 10. juni ble det avholdt felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene. Protokoll og justert oppdragsdokument for 2020 er nå publisert.

​Foretaksmøtet godkjente årlig melding og årsregnskap for 2019 for helseforetakene og fastsatte endring av driftskredittrammen for 2020 med forbehold og Stortingets godkjenning. Det reviderte krav og oppdraget omhandler oppfølgingspunkter etter Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan mv.; vurdering av basestrukturen for luftambulansetjenesten, samt ambulansehelikopter i Kirkenes og jetfly i Tromsø; Fødeavdelingen i Kristiansund; delt helseforetakstilhørighet for sammenslåtte kommuner; økonomiske krav og rammer; oppdrag knyttet til IKT-utvikling og digitalisering ; oppfølging av beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien og endringer i bioteknologiloven.

Covid-19 utbruddet vil påvirke de regionale helseforetakene sin evne til å nå mål og gjennomføre oppdraget for i år. Derfor er oppdragsdokumentet for 2020 nå justert.

Her finner du protokoll for foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF datert 10. juni 2020.

Her finner du vedlegg til foretaksprotokollen med omtale av justert oppdrag for 2020.

Fant du det du lette etter?