Flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans

Flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans før akuttmedisinsk personell kommer. Forbruket av antibiotika  i spesialisthelsetjenesten går nedover. Dette er noen av funnene i publiseringen av nye tall i Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI).


Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

I 2019 hadde tilstedeværende startet hjerte-lunge-redning før akuttmedisinsk personell ankom i 84,7 prosent av tilfellene hvor hjertestans skjedde. Andelen var da høyere enn den har vært tidligere år. I 2018 var andelen på 81,3 prosent. 
I internasjonal sammenheng er det en høy andel av innbyggerne i Norge som starter hjerte-lunge-redning før akuttmedisinsk personell kommer. Flere studier har tidligere vist en klar sammenheng mellom hjerte-lunge-redning av tilstedeværende og overlevelse.

Pakkeforløp kreft

For de store kreftformene som brystkreft, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft og lungekreft, oppnår regionene målet om over 70 prosent av pasienter inn i pakkeforløp. Regionene ligger imidlertid under målet om at 70 prosent av pasientene skal gjennomføre innen fastsatt forløpstid.

Antibiotikabruken går nedover 

I spesialisthelsetjenesten har forbruket av antibiotika gått ned de siste årene. Det er redusert siste år i alle de regionale helseforetakene. I 2019 var det i gjennomsnitt 14,9 definerte døgndoser per 100 liggedøgn i sykehus, mot 15,6 i 2018. Dette er imidlertid et stykke unna målsettingen om reduksjon på 30 prosent fra 2012 til utløpet av 2020.

Dette er noen av funnene i publiseringen av nye tall i Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI). I alt publiseres det denne gang tall på 89 av de 174 kvalitetsindikatorene som finnes i NKI.

Les saken fra Helsedirektoratet her