Fikk forskningsprisen 2019 for sitt arbeid med bekkenbunnstrening

Overlegene Maria Øyasæter Nyhus og Seema Mathew ved Kvinneklinikken, St Olavs Hospital får forskningsprisen 2019 for sin forskning på bekkenbunnstrening før kirurgi hos kvinner med underlivsfremfall.

Foto av prisvinnerne og prisutdeler
Overlegene Seema Mathew (t.v.) og Maria Øyasæter Nyhus fikk forskningsprisen 2019. Det var nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU), Britt Elin Strand, som delte ut prisen. Foto: HELSE MIDT-NORGE

Prisen er på 150 000 kroner og ble delt ut på Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital mandag formiddag.

I begrunnelsen fra juryen heter det at «prosjektet har høy vitenskapelig kvalitet og har bidratt til økt kompetanse og kommer fremtidige pasienter til gode gjennom forbedret utredning og forbedret behandling».

- Tusen takk for prisen, dette er veldig hyggelig. Dette er et problem for mange kvinner, og det er fint å kunne bidra. Prispengene ønsker vi å bruke videre i forskningen, for å lære mer om behandling og forebygging av dette helseproblemet, sa Maria Øyasæter Nyhus på vegne av de to forskerne.

Hun passet samtidig på å takke deres veiledere, alle pasientene som har stilt opp i prosjektet, Samarbeidsorganet som har finansiert forskningen, samt alle nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Undersøkte over 200 pasienter

Navnet på studien er «Contrapop: Bekkenbunnstrening før kirurgi hos kvinner med underlivsfremfall». Det overordnete målet med studien var å få økt forståelse av funksjon og dysfunksjon i bekkenbunnen gjennom å:

 • Undersøke om systematisk bekkenbunnstrening i forkant av kirurgi kan bedre resultatet av operasjon, som symptomer på fremfall og lekkasje, objektivt mål på fremfall og muskelstyrke.
 • Utvikle en ultralydskala for mål av styrke og kontraksjon (evne til å knipe sammen) i bekkenbunnsmuskulaturen.

Studien ble gjennomført som en stor klinisk studie av over 200 pasienter som ble undersøkt på tre tidspunkt. Under arbeidet har både Maria Øyasæter Nyhus og Seema Mathew vært ansatt som doktorgradsstipendiater ved NTNU, finansiert av midler fra Samarbeidsorganet ved Helse Midt-Norge.

Den 16. i rekka

Det er regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) som er gitt ansvar for å utlyse, vurdere, velge ut og tildele Forskningsprisen i Helse Midt-Norge. Prisen er instituert av styret for Helse Midt-Norge RHF – etter anbefaling fra Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge/NTNU.

Prisen kan gå til enkeltperson eller forskergruppe innenfor alle relevante fag og tverrfaglige miljøer. Prisen deles ut én gang årlig og ble delt ut for første gang i 2004.

RBU er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF som består av 13 medlemmer – valgt av styret i HMN RHF – men som er tilknyttet og foreslått av organisasjoner og skal representere pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

Forslag til kandidater til Forskningsprisen har kommet inn fra helseforetakene i Midt-Norge, og RBU har etter grundig vurdering og med pasientfokus lagt vekt på følgende momenter ved tildelingen:

 • prosjektet skal ha sin forankring i Helse Midt-Norge
 • prosjektet skal dokumentere sine resultater
 • prosjektet skal ha høy vitenskapelig kvalitet
 • prosjektet skal komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud og/eller bedre opplæringstilbud

Det var nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU), Britt Elin Strand, som delte ut prisen.

Følgende har tidligere fått prisen:

 • 2018: For forskning som bidrar til kunnskap for bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i behandling og oppføling for pasienter som har hatt hjerneslag. Rune Aakvik Pedersen
 • 2017: Klinisk metodikk og forskning hos unge mennesker i en sårbar livsfase der økt kunnskap kan gi store helsegevinster. Marit Sæbø Indredavik
 • 2016: Bedre samhandling så nært pasienten som mulig, Marit Kvangarsnes og Torstein Hole
 • 2015: Behandling av pasienter med kronisk smerte og pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, professor Petter Christian Borchgrevink
 • 2014: Behandling av barn OCD i forhold til komorbiditet og livskvalitet, Bernhard Weidle
 • 2013: Ultralyd/»lommeultralyd» i klinisk praksis, Håvard Dahlen
 • 2012: Psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt, Line K Lund
 • 2011: Smertebehandling ved kreft i livets sluttfase, Pål Klepstad
 • 2010: Risikofaktorer for tilbakefall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge Trond Nordfjærn
 • 2009: Bedre behandling for psykiatriske pasienter. Marit Svindseth.
 • 2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen.
 • 2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen.
 • 2006: Individuell plan. Solfrid Vatne.
 • 2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft.
 • 2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa.