Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19

Alle leverandører bes benytte følgende adresse til Sykehusinnkjøp HF.

Illustrasjonsbilde
Covid-19

Sykehusinnkjøp HF mottar mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet. 

Av den grunn har man valgt å opprette en egen e-postadresse for slike henvendelser. Denne adressen er suppliercovid19@sykehusinnkjop.no.

Uansett hvem som mottar e-post om dette i Sykehusinnkjøp HF vil den videresendes suppliercovid19@sykehusinnkjop.no. Sykehusinnkjøp vil også henstille alle potensielle leverandører til å benytte denne.

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.