Disse fikk praksismidler for 2020

Helse Midt-Norge RHF har fordelt om lag 4 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

Foto av to helsearbeidere

Illustrasjon: Colourbox

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og fremtidens behov i helsetjenesten.

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler som står for tildelingen, og det kan søkes om inntil 1 million kroner per prosjekt. Siste utlysning var i september i fjor.

Etter en grundig vurdering av vitenskapelig kvalitet og nytte for tjenesten vedtok Samarbeidsorganet tildeling 7. februar 2020.

Følgende prosjekter har fått tildeling:

  • Inger Hilde Hagen, NTNU og Helse Møre og Romsdal HF: 1 000 000 kr
  • Vigdis Schnell Husby, NTNU og St. Olavs hospital HF: 962 857 kr
  • Kristin Rambech, NTNU, St. Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Aleris: 976 625 kr
  • Hege Sletvold, Nord Universitet, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: 1 000 000 kr

Les mer om hvert enkelt prosjekt her

Etter planen blir det ny utlysning høsten 2020, med søknadsfrist i begynnelsen av desember. Følg med på Samarbeidsorganets nettsider for mer informasjon.

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her