Digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøp

Sykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor, og dugnaden alle er bedt om å bidra til.

Covid-19

​Sykehusinnkjøp HF jobber nå med å få en oversikt over hva som er tilgjengelig av medisinsk utstyr og løsninger i Norge, og hva som evt. også kan igangsettes av ny produksjon.

Det virtuelle møtet skjer mandag 16. mars kl. 1200-1330.

Her finner du mer informasjon