CAG-midler kan føre til bedre behandling mot kronisk tarmbetennelse

Snart kan det bli lettere å finne den rette kuren for dem som lever med kronisk tarmbetennelse, skriver Gemini.

Illustrasjonsbilde av kvinne med vondt i magen

Faksimile fra Gemini.no

I november 2019 ble det klart hvem som fikk de første to Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge. Den ene av disse var «CAG IBD – Precision medicine in inflammatory bowel disease», med professor Arne Sandvik, NTNU som leder og overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital som nestleder.

Forskningsnettstedet Gemini laget denne uka en sak der de ser nærmere på prosjektet.

Mellom 35 000 og 40 000 mennesker i Norge lever i dag med diagnosen kronisk tarmbetennelse. Det er dermed en nokså vanlig tilstand. Likevel har det vært vanskelig å finne rett behandling, siden symptomer, sykdomsforløp og effekten av medisiner varierer så mye, heter det i saken.

Her du fått med deg alle våre saker om Covid-19-situasjonen? Se oversikt her

- Mer målrettet behandling

- Målet med forskningen vår er å utvikle verktøy som forteller hvilket sykdomsforløp hver enkelt pasient kan regne med, slik at de kan få en mer målrettet behandling, sier førsteamanuensis Ann Elisabet Østvik ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU til nettstedet. Østvik er også overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim.

I forbindelse med den nyopprettede CAGen starter et prosjekt med innsamling av pasientmateriale der pasientene følges over tid, i alt 5 år, forteller Sandvik. Resultater fra forskningen kommer til å komme fortløpende og vil gi grunnlag for viktige forskningsresultater i flere år fremover. Ikke minst kommer studien til å være viktig i utvikling av presisjonsmedisin.

Les hele saken på Geminis nettsider

Bredt samarbeid

CAG er et nytt virkemiddel sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved blant annet Greater Copenhagen Health Science Partners. Modellen er ment å bringe forskningen nærmere pasientene, og sikre forskningsresultater som raskt kommer pasientene til gode.

Les mer om CAG-ordningen her

Her kan du lese enda mer om de to CAG-prosjektene

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for klinisk og molekylær medisin, St. Olavs hospital, sykehusene i Levanger og Molde, og Institutt for matematiske fag ved NTNU. Pasientforeningen, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer deltar aktivt i diskusjoner omkring prosjektene.