Avlyser større møter

Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid. Begrunnelsen er å redusere smitterisiko knyttet til koronavirus (Covid 19)

Illustrasjonsbilde av koronavirus
Illustrasjon av koronavirus

​Samhandlingskonferansen som skulle vært arrangert i felleskap med KS 11.-12. mars, er det første større arrangementet som er avlyst. Det regionale helseforetaket går nå gjennomplanlagte møter og større arrangementer for å vurdere om de lar seg gjennomføre. En del planlagte møter vil bli forsøkt gjennomført som video-/telefonmøter.

Helse Midt-Norge RHF satte forrige uke grønn beredskap for å systematisere vår beredskap og aktiviteter for å forberede seg på smitte av koronavirus i Midt-Norge. Situasjonen er slik at man inntil videre har frarådet ansatte å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og underliggende foretak er bedt om å avstå fra å holde tilsvarende. Dette gjør vi for å minimere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha for helsetjenesten.