Arrangerer samhandlingskonferanse på Stjørdal

Hensikten med Regional samhandlingskonferanse 2020 er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Sentralt på konferansen er nasjonale føringer med bakgrunn i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen. Andre stikkord er brukerperspektiv, Helseplattformen, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.

Status for innføringen av Helseplattformen ved Nina Kongshaug, assisterende prosjektdirektør og medisinsk ansvarlig, brukererfaringer med pakkeforløp for rusbehandling ved Jens Solem fra Rusmisbrukernes fellesorganisasjon og folkehelseperspektivet ved Geir Arild Espenes, professor i helsevitenskap ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin og ordfører i Oppdal kommune er blant innleggene. Espenes er også leder for NTNUs senter for helsefremmende forskning.

Bred målgruppe

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der følgende tema skal diskuteres: Hvilken kompetanse har vi behov for, for å lykkes sammen? Hvordan skal vi bruke kompetansen til beste for brukerne? Hvordan videreutvikler vi kompetansen?

Deltakere i panelet er Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune, Marit Kvangarsnes, professor ved Institutt for Helsevitenskap, NTNU / Ålesund og Ruben Angel, rådgiver i HR-avdelingen Helse Midt-Norge.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner – og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Påmeldingsfrist 25. februar

Samhandlingskonferanse 2020 arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal 11. og 12. mars. Arrangører er KS, Regionalt brukerutvalg, helseforetakene og Helse Midt-Norge RHF

Les mer om konferansen og meld deg på her. NB! Påmeldingsfrist 25. februar 2020.

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her