Åpenhet om responstider

Gjennom et interaktivt kart Fellesfunksjonen for ambulansetjenester har utviklet og som er tilgjengelig for alle på nett, legger Helse Midt-Norge til rette for åpenhet om responstider i den prehospitale tjenesten i vår region.

​Hvor raskt en pasient med behov for akutt helsehjelp får bistand er avhengig av flere faktorer. Denne uka ble det publisert nasjonale kvalitetsindikatorer som forteller at flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans før akuttmedisinsk personell kommer. Dette er et viktig bidrag både for å redde liv og redusere skade.

- Prehospital responstid regnes fra når publikum ringer 113 til ambulansebiler er framme hos pasient. Denne nasjonale kvalitetsindikatoren anbefaler en differensiert responstid ved akutte hendelser. Den er et nyttig verktøy for vårt arbeid med å sikre gode tjenester og utvikle dem i samarbeid med kommunene. Det er imidlertid viktig å huske på at indikatoren for responstid ikke fanger opp tiden det tar før ambulansehelikopter, legevakt eller andre akuttinstanser i kommunen er på plass og kan gi helsehjelp, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.

I tettbygd strøk (over 10.000 innbyggere) er denne anbefalingen 12 minutter fra AMK varsles til ambulansen er fremme på hendelsesstedet. Utenfor tettbygd strøk (=distrikt), er anbefalingen 25 minutter. Kvalitetsindikatoren er basert på 90 persentil, som forenklet betyr at 90 % av de akuttehendelsene er utført innen resultatet som vises i våre interaktive kart.

Helse Midt-Norge deler responstider inn i to dimensjoner (kommune og tettsted) for å kunne presentere responstid på et helhetlig og detaljert nivå. Nærmere informasjon om bruk av det interaktive kartet og hva det viser finner du på: http://responstid.no/

 

Fant du det du lette etter?