111 ledige stillinger i Helse Midt-Norge

Søker du jobb? Vi har mange ledige stillinger for øyeblikket, og ikke bare for helsepersonell.

Illustrasjonsbilde av en lege som undersøker en pasient

Foto: Kristin Støylen

Akkurat nå er det faktisk hele 111 ledige stillinger i helsetjenesten i regionen. De fleste helsefaglige jobber som psykolog eller psykologspesialist i Helse Nord Trøndelag HF, sykepleiere i Helse Møre Romsdal HF, lege i spesialisering (mikrobiologi) og spesialsykepleiere ved St. Olavs hospital HF.

Men det finnes også flere andre jobber enn rent helsefaglige. Eksempelvis søker Helseplattformen etter både en testrådgiver innen IKT, en BI-utvikler og en systemadministrator. Sykehuset i Namsos søker etter lærling i portørfaget, mens St. Olavs hospital, divisjon psykisk helsevern, søker etter en kokk.

Helseplattformen søker dessuten etter viseadministrerende direktør i en nyopprettet stilling. Vedkommende blir sentral i oppbyggingen av selskapet og får mulighet til å være med på å utvikle morgendagens helsetjeneste. Aktuelle kandidater bør ha bred ledererfaring fra teknologibaserte virksomheter, heter det i stillingsannonsen.

Til sammen er det for øyeblikket 34 ledige sykepleier- og spesialsykepleier-stillinger, 18 ledige stillinger innen psykiatri og 13 innen medisin.

Via Webcruiters nettsider kan du se alle ledige stillinger i foretaksgruppen akkurat nå.